Under januari har Hettech påbörjat det nytecknade serviceavtalet för Unilabs alla sajter i Sverige. Avtalet gäller service på laboratorieutrustning på bland annat vårdcentraler och teknisk service på alla laboratorieprodukter.

”Unilabs erbjuder tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik till öppen och sluten sjukvård. Våra tjänster kännetecknas av hög kvalitet, säkerhet och service. ”

Laboratoriemedicinska analyser och bild- och funktionsdiagnostik har en avgörande betydelse vid diagnostik, uppföljning och behandling av patienter. Unilabs enheter fungerar som en integrerad länk i vårdkedjan. Uppdragsgivare har Unilabs inom både öppen och sluten vård inom såväl offentlig som privat sektor. (www.unilabs.se)