Akademiska sjukhuset i Uppsala och labbet för klinisk immunologi och transfusionsmedicin arbetar med medicinsk kompetens inför blodtransfusioner, cellterapi och förberedelser inför organtransplantationer.

Snabbfrysarna som är beställda till enheten för transfusionsmedicin är speciellt utvecklade för att frysa ned plasma till en kärntemperatur på under -30 grader, på mindre än 30 minuter. Frysarna har benämning CSF61 och kommer från B Medical Systems, som ingår i Hettech basutbud av leverantörer. Frysarna levereras med installation och tillhörande serviceavtal; Hettech Support.