Produkter

Vatten – Oljebad

VATTEN – OLJEBAD

Precision. Pålitlighet. Säkerhet.

Mycket har hänt sedan 1947 när Memmert producerade sin första steriliserande produkt. Utvecklingen har lett fram till en oslagbar kontrollteknik för vatten -och oljebad som få kan matcha. Dubbla säkringar mot övervärme och 100% Atmosäker.

Läs mera i broschyren.