Vaccinfrysar

Transportboxar och lågtemperaturfrysar håller vaccinet fryst. De mobila boxarna löser kortfristig lagerhållning och logistik i hela landet.

Landets mindre vårdgivare kan klara fryskapaciteten som massvaccineringen innebär. Vaccinens beskaffenhet ställer krav på förvaring inte bara i regionsjukhusen utan också hos vårdgivarna ute i landet, men med effektiva kylboxar kan Hett Tech säkra transporterna och därmed trygga vaccineringen till alla slutanvändare i Sverige.

De vaccin som ska skydda befolkningen från att insjukna i covid-19 kräver frysförvaring i två fall av tre. Sverige har säkrat tillgången på vaccin från tre parter; Pfizer, Moderna och Astra Zeneca. Vaccinet från både Pfizer och Moderna ska förvaras i fryst form. Moderna i -20 och Pfizer ända ned till -70. Det här ställer stora krav på planering och kapacitet på frysförvaring i mindre enheter. Vårdgivarna i landet hanterar olika stora områden av befolkningen och dessutom i diversifierad geografisk spridning.

Att förvara de mängder vaccin som väntas komma ställer krav på frysförvaring i säkra transportlösningar och dessutom i olika fryspunkter beroende på vilken typ av vaccin som ska förvaras.

Men det finns lösningar som kan ge rätt kapacitet till olika storlekar på vårdcentraler och vårdinrättningar. Hettech har både lågtemperaturfrysar och transportboxar som rymmer från några hundra doser upp till ca. 60 000 doser per enhet. Det motsvarar omfattningen hos svenska kommuners befolkningstal samtidigt som enheterna också är anpassade för transport över geografiskt stora områden. Transportboxarna exempelvis klarar att hålla -70C upp till tio dagar och rymmer upp till ca.5 000 doser per box.

Vaccinfrysarna ger en flexibel lösning när doser från olika vaccinleverantörer anländer ute i landet och kan regleras från -20C ända ned till – 86C dom lämpar sig därför väl till vårdinrättningar i större kommuner som kan tänkas få vaccin som skall förvaras i -20C eller -70C. Frysarna kan ställas om till aktuell fryspunkt.

När det gäller de mobila boxarna har Hett Tech kapacitet att leverera om beställning och specifikation inkommer inom snar framtid. De större frysarna kan ha längre leveranstid, men med god framförhållning ökar chanserna att de kan vara på plats inom rimlig tid.

Transportbox RCW25 – transportbox som klarar -70C i upp till 10 dagar med torris

En box som är anpassad efter Pfizers vaccinlådor utan ompackning. En transportbox rymmer närmare 5000 doser inklusive torris

Lågtemperaturfrys U210 och U701 – stationär frys med hög flexibilitet

Vaccinfrysar som rymmer 56 000 doser. Denna typ av frys kan dessutom regleras från -20C ned till -86C. Det ger en unik flexibilitet att kunna hantera doser från både Pfizer och Moderna i samma frys.

Kontakt:

Hans Nilsson
hans@hettech.se
0708-33 03 44