Produkter

Lågtempfrysar -86C

LÅGTEMPFRYSAR

B Medical Systems lågtempfrysar.

Lågtempfrysar är avsedda för förvaring av blod och blodplasma, celler och andra prover från laboratoriet som kräver extremt låga temperaturer ned till – 86 C.

U – modellen är mycket effektiv, driftsäker och kostnadsbesparande. Den finns i fyra storlekar som tar mellan 300 till 600 blodpåsar (350 ml). Fabriksinställningen är på – 82 C och frysområdet mellan – 20 C ned till – 86 C.