Produkter

Autoplak

AUTOPLAK

Automation mikrobiologi.

Beckman Coulter levererar ett system för mikrobiologisk automation DxM AutoPLAK, en modulbaserad, robust udodlingsrobot för utodling av uriner och vätskebaserad mikrobiologi.

Automationen effektiviserar arbetsflödet med snabbare, säkrare resultat och blir snabbt lönsamt. Allt fler inser värdet i automation som även är lämpligt för mindre versamheter.

Passar till de flesta laboratorier.