Hettech Medical är en nystartad gren inom Hettech AB verksamt sedan nyåret 2020. Ett affärsområde med en offensiv idé att erbjuda hög kvalitet till bra pris, på medicintekniska produkter till både offentliga och privata sjukvårdsgivare.

– Vi utmanar marknadspriserna för högkvalitativa kliniska och tekniska lösningar i väl etablerade produktsortiment, säger Peter Andersson som är produktchef på Hettech Medical. Vi tror på att hög kvalitet inte alltid nödvändigtvis måste stå i relation till höga priser.

Kunden, läkarna, det vill säga de som brukar operationsprodukterna står i centrum hela tiden.

– Kunden skall känna att den alltid, oavsett dag och tid, kan lyfta luren och kontakta oss med sin fråga. Leveransprecision och utbildning på produkterna tillsammans med service och uppföljning är vad Hettech Medical ger sina kunder. Den offentliga sektorn är i dagsläget störst men den privata sektorn växer med kraft av försäkringsbolag och andra privata aktörer i ryggen. Produkterna finns inom området operation i form av instrument, implantat och sårvårdsprodukter. Det här är en bred och hårt konkurrensutsatt bransch. Hög kompetens och lång erfarenhet av att möta och till och med arbeta vid sidan om läkarna på respektive produktområde, blir avgörande faktorer för de företag som får möjlighet att slå sig in på marknaden. Lika viktigt är det med tillgången på högkvalitativa produkter som konkurrerar prismässigt, och som dessutom klarar de allt högre medicintekniska kraven som ställs på både tillverkarna och deras distributörer. Här tror bolaget på att vara selektiva i urvalet av samarbetspartners.

”Vi har marknadsledande kompetens inom medicinsk teknik, implantat och operationsprodukter”

Från och med maj i år kommer nya direktiv för den medicintekniska marknaden. Hettech Medical är väl förberedda. – Vi vet att det är avgörande att leverantörerna klarar de nya direktiven, som gäller från maj 2020, för att vi skall kunna konkurrera och delta i de regionala upphandlingarna på produktområdena. De samarbetspartner vi jobbar med uppfyller dessa direktiv, fortsätter Peter. Hettech Medical tillgodoser de nya hårdare kraven från marknaden genom tillgången på både specifik utbildning, kunskaper och många års erfarenhet av både tillverkning och testning i operationssalar jämte kirurgerna. Affärsidén i företaget som helhet bygger på att erbjuda kvalitet, säkerhet och hög servicegrad i kombination med en bra prisbild.

”De samarbetspartner vi jobbar med uppfyller de nya direktiven som börjar gälla i maj”

Personliga relationer är en insikt som Hettech AB har som sitt starkaste komplement till kunskap, kvalitet och erfarenheter. Kunden ska själv vilja, och välja, att köpa sina produkter av företaget. Värvningen av Peter Andersson, som har mer än 26 års erfarenhet av medicinsk teknik och operationsprodukter, är strategisk. Peter har alltid arbetat med att bygga sina relationer på långsiktig och förtroendegivande grund. Efter 10 år som polis tog han vägen via försäkringsbranschen till den svenska och nordiska medtechsektorn. Idag har Peter mer än 26 års erfarenhet inom densamma och i synnerhet på operationsprodukter i olika produktområden. Med flertalet utbildningar i operationsteknik och strategisk planering i bagaget har han haft roller som produkt-, försäljnings- och marknadschef samt vd för flertalet medtechbolag. – Min bakgrund har gett mig en unik kompetens för sjukvårdsmarknadens funktion och bidrag till samhällsnyttan, på nordisk nivå. Jag har tillbringat mycket tid att stå steriltvättad med kirurgen vid operationsbordet och assisterat.

”Jag har tillbringat mycket tid att stå steriltvättad med kirurgen vid operationsbordet och assisterat”

Hettech Medical arbetar för närvarande med att bygga en stabil verksamhet i Sverige och har planer på att etablera produkter även på nordisk nivå i framtiden. – Vi har en god geografisk täckning i hela landet, att vi utgår från Mälardalen ger oss till exempel en strategisk närhet till de flesta större sjukhus i Mellansverige, säger Peter. På fritiden umgås han och hustrun med familjens vänner och barn och barnbarn. Gärna så mycket som möjligt i fritidshuset på Öland.

Möt Peter Andersson och Hettech Medical genom att ta kontakt med oss. Följ oss på Linkedin och Facebook och anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev genom att skicka ett mejl till peter.a@hettech.se
Medical

Vi finns på Facebook och Linkedin under Hett Tech AB