Om oss

 

 

Med kompetent service säkrar vi er drift – idag och imorgon

 

Hett Tech AB är ett av Sveriges främsta distributions- och serviceföretag på medtechmarknaden, och vi verkar även inom sjukvårdssektorn. Med en spetskompetens inom laboratorieutrustning för sjukvård och industri är Hett Tech idag en viktig partner för en lång rad institutioner, sjukvård och företag på den svenska marknaden. 

Hett Tech gedigna erfarenhet och kunskap inom bland annat laboratoriecentrifuger och kylanläggningar är kärnan i Hettech Support – ett serviceprogram för organisationer och företag med affärskritisk laboratorieutrustning.  

Hett Tech har också ett långsiktigt samarbete med världens ledande producenter inom laboratorieutrustning.  Bland dessa finns Memmert, HERMLE, B Medical systems och Beckman Coulter. 

Service 

Vi har tillgänglig service vid driftstopp. Vi kan på kort varsel ha personal på plats för att snabbt avhjälpa problem med utrustningen. Med den stora erfarenhet och uppdaterade expertis som vi har kan vi dessutom diagnostisera problem snabbare och därmed korta stopptiden avsevärt.

Kalibrering 

HettTech erbjuder löpande översyn och kontroll av er utrusning. Vi kan enligt besiktningsscheman ha en klar bild av status och skick, och därigenom säkerställa att rätt insats sker vid rätt tillfälle, varken för tidigt eller för sent.    

Rådgivning

Vi har uppdaterad expertis kring basutrustning såsom laboratoriecentrifuger, laboratoriekylar och frysar, och följer hela tiden den tekniska utvecklingen. Nya system och lösningar kan ge er och verksamheten bättre potential, och vi kommunicerar hela tiden vad som sker på marknaden.  

Avtal

Med HettTechs heltäckande avtal kan ni säkerställa driften i verksamheten. Vi har ett flertal olika avtalsmodeller, utvecklade efter olika behov. Med en gemensam översyn kring utrustning och specifikationer skapar vi ett upplägg som passar er verksamhet, nu och i framtiden.

Välkommen som vår kund!
Ladda ned våra försäljningsbestämmelser här

Kvalitet & Miljö

Alla våra produkter är framtagna i ISO certifierade processer. Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 2015.

Vårt kvalitetssäkrade arbetssätt säkrar dig som kund en given plats i kedjan med producenten där dina erfarenheter återges till källan för vidareutveckling av produkterna.

Kvalitetspolicy | Miljöpolicy

   

Vi följer El-kretsens och Förpacknings Tidningsinsamlingens rekommendationer.

Code of Conduct

Läs mer om vår Code of Conduct

Ladda ned dokument här

Integritet

Hett Tech följer GDPR (General Data Protection Regulation).
Lär mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Ladda ned vår integritetspolicy här