Hettech Medical är ett nytt affärsområde hos oss på Hettech AB. Vi erbjuder från och med 1 januari i år distribution av produkter inom medicinsk teknik såsom exempelvis implantat och operationsprodukter. Hettech har byggt hela sin företagsstruktur på personlig kompetens och personligt omdöme. Det sätter oss i en position att leverera en trygg, kostnadseffektiv och kvalitetsmässigt säker tjänst mot våra kunder och samarbetspartner. Vår senaste utveckling är härmed affärsområdet Medical. Med lång erfarenhet och goda insikter inom området är Peter Andersson en taktisk rekrytering i rollen som produktchef för Hettech Medical. Peter presenteras inom kort under Nyheter här på vår webb.

Bland våra första avtalade leverantörer möter ni PlantTec Medical och VHMed.

PlantTec Medical GmbH är specialiserade på forskning, utveckling och produktion av innovativ medicinteknisk utrustning, baserade på råvaror från naturen. Vi använder oss särskilt av deras innovativa medicintekniska produkt:

4DRYFIELD®PH

4DryField® PH är en engångsprodukt som åstadkommer hemostas och till stor del förhindrar att adherenser bildas i en enda applikation. 4DryField® PH är en innovativ medicinteknisk produkt som kan användas för att motverka adherenser och förebygga hemostas i ett brett spektrum av olika operationer. Produkten är helt biologisk och inget ämne av människa eller djur finns i produkten. Mycket enkel och effektiv att använda både vid öppna eller laparoskopiska operationer.

Snabbt, enkelt och kostnadseffektivt. Gå in på PlantTec hemsida för mer och detaljerad information.

VHMed är en av våra avtalade partner med högkvalitativa produkter för miniinvasiv kirurgi i sin portfölj. Vi erbjuder VHMed:s instrument och troakarer från 3mm och uppåt. De laparoskopiska saxarna med ”surecut technology” ger den skärpa alla kirurger önskar fanns vid varje operation. Det finns instrument som är vinklingsbara och ger nya möjligheter för åtkomst. Även preparatpåsar och spolsystem till hög kvalitet ingår i vårt sortiment. Generellt är detta produkter till mycket bra priser, vilket ger att hög kvalitet inte nödvändigtvis måste kosta mycket pengar.

Vill du veta mer om Hettech Medical och våra möjligheter att hjälpa dig?

Gå in på vår sida för Medical eller kontakta oss för mer information om tjänster och produkter:

Peter Andersson

Mobil 0703-789730

peter.a@hettech.se