Nyheter & Press

Nya serviceavtal med världsledande aktörer på plats!

Hettechs systerbolag LabTek, har nyligen tecknat avtal med en av världens största medicintekniska leverantörer på laboratorieutrustning. - Nu har vi tecknat ett samarbetsavtal med en av världens största leverantörer på laboratorieutrustning, och vi kommer att i första...

läs mer

Minska blödningar och adherenser med 4DRYFIELD®PH

4DryField® PH är en engångsprodukt som åstadkommer hemostas (blodstillning) och till stor del förhindrar att adherenser (sammanväxningar av ärrvävnad) bildas med en enda applikation i ett brett spektrum av olika operationer. Vi har en stor ”operationsskuld”, orsakad...

läs mer