Nyheter & Press

Wido Lab AB och Hett Tech AB investerar för framtiden

”Wido Lab AB förvärvar Hett Tech AB och LabTek Sverige AB vars sälj- och service-organisation ligger i framkant gällande certifiering och ackrediterad service, samt har betydande och unika leverantörer” - Janina Lindo, VD Wido Lab AB ”Vi ser fram emot ett samarbete...

läs mer

Nya serviceavtal med världsledande aktörer på plats!

Hettechs systerbolag LabTek, har nyligen tecknat avtal med en av världens största medicintekniska leverantörer på laboratorieutrustning. - Nu har vi tecknat ett samarbetsavtal med en av världens största leverantörer på laboratorieutrustning, och vi kommer att i första...

läs mer

Minska blödningar och adherenser med 4DRYFIELD®PH

4DryField® PH är en engångsprodukt som åstadkommer hemostas (blodstillning) och till stor del förhindrar att adherenser (sammanväxningar av ärrvävnad) bildas med en enda applikation i ett brett spektrum av olika operationer. Vi har en stor ”operationsskuld”, orsakad...

läs mer