Hett Tech levererar nya plasmafrysar (-40C) till transfusionsmedicins nya lokaler på Örebro Universitetssjukhus. Bakgrunden till nybeställningen av den senaste teknikens frysar är både att sjukhuset har nya lokaler men också att f-gasförordningen som trädde i kraft redan 2015 skärps ytterligare per den 1 januari 2020. Mer om f-gasförordningen kan ni läsa i nästa artikel nedan.

De nya plasmafrysarna som Universitetssjukhuset i Örebro har köpt in kommer från B Medical Systems och rymmer mer och bidrar också till en bättre kapacitet.