4DryField® PH är en engångsprodukt som åstadkommer hemostas (blodstillning) och till stor del förhindrar att adherenser (sammanväxningar av ärrvävnad) bildas med en enda applikation i ett brett spektrum av olika operationer. Vi har en stor ”operationsskuld”, orsakad av omställningen på landets operationssalar med anledning av covid-19, som uppgår till närmare 160,000 operationer som nu ska genomföras samtidigt som det normala antalet operationer också förväntas fortskrida. Här kan 4DryField® PH minska risken för komplikationer, det vill säga motverka att små sipprande blödningar och adherenser uppkommer som en följd av operationerna. Vi har produkterna, Kontakta oss: peter.a@hettech.se eller 0703-789 730