Medical

 

Hettech Medical är ett nytt affärsområde hos oss på Hettech AB. Vi erbjuder från och med 1 januari i år distribution av operationsprodukter, miniinvasiv kirurgi och laparoskopi. Peter Andersson är produktchef för Hettech Medical och presenteras inom kort under Nyheter här på vår webb.

Bland våra första avtalade leverantörer möter ni PlantTec Medical och VHMed.

PlantTec Medical GmbH är specialiserade på forskning, utveckling och produktion av innovativ medicinteknisk utrustning, baserade på råvaror från naturen. Vi använder oss särskilt av deras innovativa medicintekniska produkt:

4DRYFIELD®PH – med världsunik teknik!

4DryField® PH är världens första medicintekniska produkt som förhindrar både adherens och förebygger hemostas i en och samma applikation. 4DryField® PH är en innovativ medicinteknisk engångsprodukt som kan användas för att motverka adherenser och förebygga hemostas i ett brett spektrum av olika operationer. Produkten är en helt biologisk och vegetabiliskt framtagen produkt, inga komponenter av animaliskt eller mänskligt ursprung. Mycket enkel och effektiv att använda både vid öppna eller laparoskopiska operationer. På grund av dess fysiska egenskaper absorberar 4DryField ® PH många gånger sin egen massa i vätska inom några sekunder. 4DryField ® PH uppfyller dessutom de stränga kraven för en medicinsk utrustning av klass III.

Snabbt, enkelt och kostnadseffektivt. Gå in på PlantTec hemsida https://www.planttec-medical.de/?lang=en för mer och detaljerad information.

VHMed är en av våra avtalade partner med högkvalitativa produkter för miniinvasiv kirurgi i sin portfölj. Vi erbjuder VHMed:s instrument och troakarer från 3mm och uppåt. De laparoskopiska saxarna med ”surecut technology” ger den skärpa alla kirurger önskar fanns vid varje operation. Det finns instrument som är vinklingsbara och ger nya möjligheter för åtkomst. Även preparatpåsar och spolsystem till hög kvalitet ingår i vårt sortiment. Generellt är detta produkter till mycket bra priser, vilket ger att hög kvalitet inte nödvändigtvis måste kosta mycket pengar.

Gå in på VHMed hemsida för mer information om produkterna: www.vhmed.com

Vill du veta mer om Hettech Medical och våra möjligheter att hjälpa dig?

Kontakta oss för mer information om tjänster och produkter:

Peter Andersson

Mobil 0703-789730

peter.a@hettech.se