Med våra transportboxar och stationära vaccinfrysar kan vi trygga samtliga doser till slutanvändaren. De vaccin som ska skydda befolkningen från att insjukna i covid-19 kräver frys- eller kylförvaring och distribution till både städer och glesbygd. Sverige har säkrat tillgången på vaccin från tre parter; Pfizer, Moderna och Astra Zeneca. Att förvara och transportera de mängder vaccin som väntas komma ställer krav på bl.a. frysförvaring och smidiga transportlösningar i -20C till -70C, beroende på vilket vaccin som skall hanteras.

Hett Tech har både lågtemperaturfrysar och transportboxar som rymmer från några hundra doser upp till närmare 60 000 doser per enhet. Det motsvarar omfattningen hos svenska kommuners befolkningstal samtidigt som enheterna också är anpassade för transport över geografiskt stora områden. Transportboxarna klarar -70C upp till tio dagar och rymmer till exempel 5 000 Pfizer doser per box. De stationära lågtempfrysarna kan regleras mellan -20C till -86C och kan därmed flexibelt anpassas för såväl Pfizers eller Modernas vaccin.

Transportbox RCW25 – transportbox som klarar -70C i upp till 10 dagar med torris
En box som är anpassad efter Pfizers vaccinlådor utan ompackning. En transportbox rymmer närmare 5000 doser inklusive torris.

Lågtemperaturfrys U201 och U701 – stationär frys med hög flexibilitet
Vaccinfrysar som rymmer upp till 56 000 doser. Denna typ av frys kan dessutom regleras från -20C ned till -86C. Det ger en unik flexibilitet att kunna hantera doser från både Pfizer och Moderna i samma frys.

Säkerställ tillgången på dina transportboxar och lågtemperaturfrysar Nu!:

info@hettech.se
010-207 10 15