”Wido Lab AB förvärvar Hett Tech AB och LabTek Sverige AB vars sälj- och service-organisation ligger i framkant gällande certifiering och ackrediterad service, samt har betydande och unika leverantörer” – Janina Lindo, VD Wido Lab AB

”Vi ser fram emot ett samarbete som ger oss möjligheter att utvidga vår kompetens till andra områden” – Hans Nilsson, grundare och VD Hett Tech AB & LabTek Sverige AB

Wido Lab, ett ungt företag i branschen med stora ambitioner ser möjligheten att både växa från grunden samt investera i företag som ligger rätt i tiden. Wido Lab’s mål är att expandera i Norden och etablera sig som ett företag med stor målmedvetenhet och entusiastiska medarbetare. Wido Lab vill investera i personal med hög kunskapsnivå samt identifiera och saminvestera i nya företag med unik och skalbar teknologi.

För ytterligare information kontakta:
Janina Lindo, VD, janina@widolab.se
Hans Nilsson VD, hans@hettech.se