Vi arbetar med kvalificerad mätning och validering av affärskritisk laboratorieutrustning. Med Hettech Support erbjuder vi kontinuerlig service till medtech företag över hela Sverige.

KALIBRERING & SERVICE

PRESSMEDDELANDE

 

Wido Lab AB och Hett Tech AB investerar för framtiden

”Wido Lab AB förvärvar Hett Tech AB och LabTek Sverige AB vars sälj- och service-organisation ligger i framkant gällande certifiering och ackrediterad service, samt har betydande och unika leverantörer” – Janina Lindo, VD Wido Lab AB

”Vi ser fram emot ett samarbete som ger oss möjligheter att utvidga vår kompetens till andra områden” – Hans Nilsson, grundare och VD Hett Tech AB & LabTek Sverige AB

Wido Lab, ett ungt företag i branschen med stora ambitioner ser möjligheten att både växa från grunden samt investera i företag som ligger rätt i tiden. Wido Lab’s mål är att expandera i Norden och etablera sig som ett företag med stor målmedvetenhet och entusiastiska medarbetare. Wido Lab vill investera i personal med hög kunskapsnivå samt identifiera och saminvestera i nya företag med unik och skalbar teknologi.

För ytterligare information kontakta:

Janina Lindo, VD, janina@widolab.se

Hans Nilsson VD, hans@hettech.se

www.widolab.se

www.hettech.se

www.labteknologi.se

Hettech Support

Se hur Hettech Support underlättar för Synlab i sin verksamhet.

Hett Tech – erfarenhet, kompetens och service.

När du väljer leverantör för så pass kritisk apparatur som laboratorieutrustning så finns tre faktorer att hålla ögonen på. Erfarenhet, kompetens och service. 

På Hett Tech har vi lång erfarenhet av att hjälpa laboratorier att välja rätt. Rätt utrustning till rätt pris med rätt kompetens för effektiv och tillgänglig service. Vi levererar utrustningen som verkligen lever upp till förväntningarna och vi följer sedan upp det med vårt nya program Hett Tech Support, som ger er trygg drift när resultaten måste levereras enligt plan. 

Hett Techs urval av högkvalitativa produkter och vår konsekventa service ger er en partner som kan skapa trygghet i verksamheten över tid. 

Våra samarbetspartners

Hett Tech har ett ömsesidigt positivt samarbete med världens ledande producenter inom våra affärsområden exempelvis Memmert, HERMLE, B Medical systems och Beckman Coulter. Vi ökar ständigt utbudet av varor och tjänster baserat på kundens behov.

Kvalitet & miljö

Alla våra produkter är framtagna i ISO certifierade processer. Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 2015.

Vårt kvalitetssäkrade arbetssätt säkrar dig som kund en given plats i kedjan med producenten där dina erfarenheter återges till källan för vidareutveckling av produkterna.

Kvalitetspolicy | Miljöpolicy

Vi följer El-kretsens och Förpacknings Tidningsinsamlingens rekommendationer.

   

Hett Tech följer GDPR (General Data Protection Regulation). Lär mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Ladda ned vår integritetspolicy här